Cookies

Sorry voor deze vervelende cookiewall. We zijn wettelijk verplicht om je te informeren over de cookies die we gebruiken en we moeten je vragen deze te accepteren voordat je de site kunt bezoeken. Op Voedzaam & Snel maken we gebruik van de volgende cookies: Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het correct laten functioneren van de website. Wij maken gebruik van cookies voor het plaatsen van een reactie en om in te kunnen loggen als je een account bij ons hebt. Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag van onze bezoekers verzameld. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld meten hoevaak en hoe lang een recept bekeken wordt en waar op geklikt wordt. Op basis van deze gegevens kunnen wij de website verbeteren en afstemmen op onze bezoekers. Advertisingcookies. Om advertenties weer te geven, wordt een cookie van DoubleClick geplaatst. Deze cookie houdt geen surfgedrag en persoonlijke informatie bij en zorgt er alleen voor dat niet continu dezelfde advertenties getoond worden. Dit wordt ook wel een ‘frequency cap’ genoemd. Adverteerders kúnnen de cookies die zij plaatsen gebruiken om informatie over bezoekers te verzamelen. Dit heeft niet onze voorkeur, maar we hebben daar helaas geen invloed op.

Lees meer ...
Persoonsgegevens die wij verwerken Voedzaam & Snel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: E-mailadres (bij: het plaatsen van een reactie, het aanmaken van een account, het versturen van een e-mail) Naam (bij het plaatsen van een reactie) IP-adres (bij het bezoeken van onze website) Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bij: het plaatsen van een reactie, het aanmaken van een account, het versturen van een e-mail) Gegevens over jouw surfgedrag (bijvoorbeeld omdat Voedzaam & Snel gebruikt maakt van een advertentienetwerk) Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sven@voedzaamensnel.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Voedzaam & Snel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Verzenden van onze nieuwsbrief (indien je je hiervoor hebt aangemeld en toestemming voor hebt gegeven). Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken zodat je recepten kunt bewaren (indien je je hiervoor hebt aangemeld en toestemming voor hebt gegeven). Voedzaam & Snel analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. (je hebt bij je eerste bezoek aan onze website hier middels de cookiewall toestemming voor gegeven door op: \\\\\\\"ja, ik ga akkoord\\\\\\\" te klikken. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Voedzaam & Snel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende  persoonsgegevens: Het versturen van onze nieuwsbrief: Indien je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen de persoonsgegevens binnen 14 kalenderdagen worden verwijderd. Het aanmaken van een persoonlijk profiel op de website: je gegevens worden bewaard totdat je het account verwijderd. (klik op: \\\\\\\"Mijn recepten -> log in-> Bewerk profiel -> Profiel verwijderen) De persoonsgegevens zullen direct worden verwijderd. Het plaatsen van je reactie: je gegevens worden bewaard totdat je ons schriftelijk verzoekt de betreffende reactie(s) te verwijderen. De persoonsgegevens zullen binnen 14 kalenderdagen na uw verzoek worden verwijderd. Het deelnemen aan een winactie: Je gegevens worden bewaard totdat je ons schriftelijk verzoekt de gegevens te verwijderen. De persoonsgegevens zullen binnen 14 kalenderdagen na je verzoek worden verwijderd. Ip-adres: wordt geanonimiseerd bewaard voor de periode van 2 jaar. Je gegevens worden bewaard totdat je ons schriftelijk verzoekt de gegevens te verwijderen. Delen van persoonsgegevens met derden Voedzaam & Snel verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Voedzaam & Snel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Voedzaam & Snel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Google Analytics. Analytische cookie die websitebezoek meet voor een bewaartermijn: 2 jaar Cookies van adverteerders via Adfactor. Analytische cookie die websitebezoek meet voor een bewaartermijn: 2 jaar Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Voedzaam & Snel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sven@voedzaamensnel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Voedzaam & Snel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Voedzaam & Snel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens ondanks onze maatregelen niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sven@voedzaamensnel.nl