Privacyverklaring


Voedzaam & Snel V.O.F. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Sven & Jennifer
https://www.voedzaamensnel.nl
Sven is de Functionaris Gegevensbescherming van Voedzaam & Snel Hij is te bereiken via sven@voedzaamensnel.nl.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) stelt. Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Voedzaam & Snel V.O.F. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voedzaam & Snel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres (bij: het plaatsen van een reactie, het aanmaken van een account, het versturen van een e-mail)
 • Naam (bij het plaatsen van een reactie)
 • IP-adres (bij het bezoeken van onze website)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bij: het plaatsen van een reactie, het aanmaken van een account, het versturen van een e-mail)
 • Gegevens over jouw surfgedrag (bijvoorbeeld omdat Voedzaam & Snel gebruikt maakt van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sven@voedzaamensnel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voedzaam & Snel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (indien je je hiervoor hebt aangemeld en toestemming voor hebt gegeven).
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken zodat je recepten kunt bewaren (indien je je hiervoor hebt aangemeld en toestemming voor hebt gegeven).
 • Het plaatsen van een reactie (indien je hiervoor toestemming hebt gegeven).
 • Voedzaam & Snel analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. (je hebt bij je eerste bezoek aan onze website hier middels de cookiewall toestemming voor gegeven door op: “ja, ik ga akkoord” te klikken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voedzaam & Snel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende  persoonsgegevens:
 • Het versturen van onze nieuwsbrief: Indien je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen de persoonsgegevens binnen 14 kalenderdagen worden verwijderd.
 • Het aanmaken van een persoonlijk profiel op de website: je gegevens worden bewaard totdat je het account verwijderd. (klik op: “Mijn recepten -> log in-> Bewerk profiel -> Profiel verwijderen) De persoonsgegevens zullen direct worden verwijderd.
 • Het plaatsen van je reactie: je gegevens worden bewaard totdat je ons per mail (sven@voedzaamensnel.nl) verzoekt de betreffende reactie(s) te verwijderen. De persoonsgegevens zullen binnen 14 kalenderdagen na uw verzoek worden verwijderd.
 • Het deelnemen aan een winactie: Je gegevens worden bewaard totdat je ons schriftelijk verzoekt de gegevens te verwijderen. De persoonsgegevens zullen binnen 14 kalenderdagen na je verzoek worden verwijderd.
 • Ip-adres: wordt geanonimiseerd bewaard voor een periode van 2 jaar. Je gegevens worden bewaard totdat je ons schriftelijk verzoekt de gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voedzaam & Snel slaat jouw persoonsgegevens op bij One.com, onze hostingprovider. Lees hier hun privacybeleid. Wij hebben een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voedzaam & Snel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voedzaam & Snel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Voedzaam & Snel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
 • Google Analytics. Via de analytische cookies worden door Google Analytics gegevens op Voedzaam & Snel geanonimiseerd over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:
  • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten
  • We hebben de laatste eenheid van het IP-adres gemaskeerd
  • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet.
 • Cookies van adverteerders via Adfactor. Analytische cookie die websitebezoek meet.
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Voedzaam & Snel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sven@voedzaamensnel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Voedzaam & Snel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Voedzaam & Snel maakt gebruik van een beveiligde verbinding middels SSL certificering, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens ondanks onze maatregelen niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sven@voedzaamensnel.nl.