Ik ben het niet altijd eens met de manier waarop supermarkten hun soms ongezonde producten aanprijzen bij kinderen en volwassenen. Daar heb ik mij in het verleden regelmatig negatief over uitgelaten. Maar, als zich dan positieve ontwikkelingen voordoen, vind ik het wel zo netjes om daar ook over te schrijven. Bij deze.

De hoeveelheid suiker in producten staat al lange tijd ter discussie. Consumenten raken zich steeds bewuster van het gevaar van te veel suiker. Let wel, ik zeg bewust ’te veel’ suiker. Suiker volledig uitbannen is naar mijn idee niet gezond (zoals fruit eten, of complexe koolhydraten). Over het algemeen krijgen we te veel suiker binnen. Ik leg daarom ook graag de nadruk op het minderen van suiker in de recepten die we bedenken. De bewuster wordende consument wordt alleen vaak in verwarring gebracht door misleidende verpakkingen, ingewikkelde benamingen en lastig te lezen ingrediëntenregisters.

Een aantal jaar geleden werd er nagedacht over het stoplicht systeem. Dit systeem zou elk verpakt voedingsmiddel voorzien van een kleur. Waarbij rood staat voor veel suiker, geel voor gemiddeld suiker en groen voor geen suiker. Dit systeem had naar mijn idee fantastisch kunnen werken en veel duidelijkheid kunnen scheppen voor consumenten. Helaas hebben lobbyisten van de suikerindustrie het stoplichtsysteem kunnen tegenhouden. Het is er nooit gekomen.

Maar het kan natuurlijk ook anders. Als er op de verpakkingen van producten geen duidelijke indicator geplaatst wordt over de hoeveelheid suiker dat het bevat, kan dit wel gebeuren op het schap waar het product zich in bevindt. Zo kunnen consumenten in een oogopslag zien welke producten veel, gemiddeld, weinig of geen suiker bevatten. Naast de hoeveelheid suiker kan er ook geïnformeerd worden over de manier van zoeten. Met suiker, of kunstmatige zoetstoffen.

Albert Heijn heeft dit toegepast op het schap waar de frisdranken te vinden zijn. Met name door frisdranken krijgen mensen gemakkelijk veel suiker binnen. Ik vind het een fantastische stap in de goede richting, dat mag ook wel eens gezegd worden. Uiteindelijk heeft een supermarkt baat bij tevreden klanten die goed geïnformeerd worden. Dat heeft Albert Heijn, wat frisdrank betreft, goed begrepen.

De vraag is wel, hoe ver moeten we hier in gaan en bij wie ligt de verantwoordelijkheid. Het heeft naar mijn idee bijvoorbeeld geen zin om bij de snoep- en chocoladerepen schappen suiker info bordjes te plaatsen. Ik vind dat er vanuit gegaan mag worden dat mensen op de hoogte zijn van het feit in in deze voedingsmiddelen altijd veel suiker zit. Productgroepen waarbij mensen ongemerkt veel suiker binnenkrijgen, zouden allemaal deze info bordjes mogen krijgen. Bijvoorbeeld de schappen met ontbijtdranken en ontbijtgranen.

Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de consument zelf. Hij bepaalt immers zelf wat hij koopt en wat hij in zijn mond stopt. Maar in een wereld waar geld verdienen soms belangrijker is dan onze gezondheid is het juist informeren van consumenten het allerbelangrijkste. Als producenten dit zelf niet doen kan de verkoper, in dit geval de Albert Heijn, hier een belangrijke rol in spelen.

2-1

2-3

2

2-2